Co máte na linkinpark.cz nejraději?

Osobité novinky adminů (28 %)
Překlady textů (25 %)
Navazující sociální sítě (24 %)
Jiné (23 %)
Celkem 11573 hlasů

Minutes To Midnight

01. Wake
02. Given Up
03. Leave Out All The Rest
04. Bleed It Out
05. Shadow Of The Day
06. What I've Done
07. Hands Held High
08. No More Sorrow
09. Valentine's Day
10. In Between
11. In Pieces
12. The Little Things Give You Away
**. No Roads Left

Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz
Eng/Cz

02 - Given Up


wake in a sweat again
another day’s been laid to waste
in my disgrace
stuck in my head again
feels like i'll never leave this place
there's no escape
i'm my own worst enemy

i've given up
i'm sick of living
is there nothing you can say
take this all away
i'm suffocating
tell me what the fuck is wrong with me

i don't know what to take
thought i was focused but i'm scared
i'm not prepared
i hyperventilate
looking for help somehow somewhere
and you don't care

put me out of my misery

02 - Vzdávám to


znovu se probouzím propocený
další den mi byl dán k promrhání
k mé potupě
znovu zaseklý ve své hlavě
cítím se jako bych tohle místo nikdy neopustil
není úniku
jsem svůj nejhorší nepřítel

vzdávám to
ze života je mi blbě
není nic co bys mohl říct
vem to všechno pryč
dusím se
řekni mi co to kurva se mnou je

nevím co mám vzít
myslel jsem že jsem soustředěný ale mám strach
nejsem připraven
dýchám příliš rychle
hledám pomoc jakkoliv kdekoliv
a tebe to nezajímá

dostaň mě z mý bídy

Nahoru

03 - Leave Out All The Rest


i dreamed i was missing
you were so scared
but no one would listen
cause no one else cared
after my dreaming
i woke with this fear
what am i leaving
when i'm done here
so if you're asking me
i want you to know

when my time comes
forget the wrong that i've done
help me leave behind some
reasons to be missed
don't resent me
and when you're feeling empty
keep me in your memory
leave out all the rest
leave out all the rest

don't be afraid
i've taken my beating
i've shared what i made
i'm strong on the surface
not all the way through
i've never been perfect
but neither have you
so if you're asking me
i want you to know

forgetting / all the hurt inside you learned to hide so well
pretending / someone else can come and save me from myself
i can't be who you are

03 - Vynechej ten zbytek


snil jsem o tom že jsem byl nezvěstný
ty si byla tak vyděšená
ale nikdo nechtěl poslouchat
protože se nikdo jiný nestaral
po mém snění
jsem se vzbudil s tímhle strachem
co opouštím
kdy tady budu hotov
takže když se mě ptáš
chci aby si věděla

že až nadejde můj čas
zapomeň to špatné co jsem udělal
pomoz mi nechat zde důvody
kvůli kterým bych byl postrádán
neodmítej mě
a když se budeš cítit prázdná
uchovej si mě ve své paměti
a vynechej ten zbytek
vynechej ten zbytek

neboj se
vzal jsem svůj tep
sdílel jsem co jsem udělal
jsem silný na povrchu
ne celou cestu skrz
nikdy jsem nebyl dokonalý
ale to ani ty
takže když se mě ptáš
chci aby si věděla

zapomínajíc / na všechna ta vnitřní zranění které si se naučila tak dobře skrývat
předstírajíc / že může přijít někdo jiný a zachránit mě přede mnou
nemůžu být tím kým jsi ty

Nahoru

04 - Bleed It Out


here we go for the hundredth time
hand grenade pins in every line
throw 'em up and let something shine
going out of my fuckin mind
filthy mouth / no excuse
find a new place to hang this noose
string me up from atop these roofs
knot it tight so i won't get loose
truth is / you can stop and stare
bled myself out and no one cares
dug the trench out / laid down there
with a shovel up out
of reach somewhere
yeah / someone pour it in
make it a dirt dance floor again
say your prayers and stomp it out
when they bring that chorus in

i bleed it out
digging deeper just to throw it away
just to throw it away
i bleed it out

i bleed it out / go / stop the show
choppy words and a sloppy flow
shotgun opera / lock and load
cock it back and then watch it go
mama help me / i've been cursed
death is rolling in every verse
candy paint on his brand new hearse
can't contain him / he knows he works
fuck this hurts / i won't lie /
doesn't matter how hard i try
half the words don't mean a thing
and i know i won't be satisfied
so why try ignoring him
make it a dirt dance floor again
say your prayers and stomp it out
when they bring that chorus in

i open up these scars
i'll make you face this
i pull myself apart
i'll make you face this
i open up these scars
i'll make you face this now

04 - Vykrvácet to


tak jedem už asi po sté
pojistky z granátů v každé lajně
odhoďte je a nechte něco zasvítit
odchází z mý posraný mysli
špinavá huba / žádná omluva
najděte nové místo k pověšení téhle oprátky
pověste mě přes vrcholek těchhle střech
svažte mě pevně ať se neuvolním
pravda je / můžete se zastavit a zírat
vykrvácím a nikdo se nebude starat
vyhopejte jámu / položte mě do ní
s lopatou vzhůru
ať se někam dostanem
jo / někdo to tam nasypte
udělejte z toho znovu špinavý taneční parket
odříkejte své modlitby a zadupejte to
když vás přimějou zazpívat refrén

vykrvácím to
kopu hlouběji jen abych to vyhodil
jen abych to vyhodil
vykrvácím to

vykrvácím to / běž / zastav show
trhaná slova a blátivý proud
manuál od borkovnice / odjisti a nabij
zase to zajisti a pak sleduj jak to odchází
mami pomoz mi / byl jsem proklet
smrt se otáčí v každém verši
cukrové malby na jeho zbrusunovém katafalku
nedokáže ho pojmout / on ví že funguje
kurva to bolí / nebudu lhát /
nezáleží na tom jak tvrdě jsem se snažil
polovina slov neznamená nic
a já vím že nebudu spokojen
tak proč ho zkoušet ignorovat
udělejte z toho znovu špinavý taneční parket
odříkejte své modlitby a zadupejte to
když vás přimějou zazpívat refrén

otevřu tyhle jizvy
donutím tě tomu čelit
roztrhám se na kusy
donutím tě tomu čelit
otevřu tyhle jizvy
donutím tě tomu čelit teď

Nahoru

05 - Shadow Of The Day


i close both locks below the window
i close both blinds and turn away
sometimes solutions aren't so simple
sometimes goodbye's the only way

and the sun will set for you
the sun will set for you
and the shadow of the day
will embrace the world in grey
and the sun will set for you

in cards and flowers on your window
your friends all plead for you to stay
sometimes beginnings aren't so simple
sometimes goodbye's the only way

and the shadow after day
will embrace the world in grey
and the sun will set for you

05 - Stín dne


zavřu oba zámky pod oknem
zatáhnu oba závěsy a otočím se
někdy řešení nejsou tak jednoduchá
někdy je sbohem tou jedinou cestou

a slunce pro tebe zapadne
slunce pro tebe zapadne
a stín dne
zahalí svět do šedi
a slunce pro tebe zapadne

v kartách a květinách na tvém okně
tví přátelé prosí abys zůstala
někdy začátky nejsou tak jednoduché
někdy je sbohem tou jedinou cestou

a stín nakonci dne
zahalí svět do šedi
a slunce pro tebe zapadne

Nahoru

06 - What I've Done


in this farewell
there's no blood
there's no alibi
cause i've drawn regret
from the truth
of a thousand lies

so let mercy come
and wash away

what i've done
i'll face myself
to cross out what i've become
erase myself
and let go of what i've done

put to rest
what you thought of me
while i've cleaned this slate
with the hands
of uncertainty

for what i've done
i start again
and whatever pain may come
today this ends
i'm forgiving what i've done

06 - Co jsem udělal


v tomhle loučení
není žádná krev
žádná výmluva
protože jsem tažen k lítosti
od pravdy
z tisíce lží

tak nech přijít milosrdenství
a smyj

co jsem udělal
budu čelit sám sobě
abych překonal to čím jsem se stal
vymažu sám sebe
a nechám jít to co jsem udělal

dej stranou
co sis o mě myslel
mezitím očistím tenhle návrh
rukama
nejistoty

pro to co jsem udělal
začnu znovu
a může přijít jakákoliv bolest
dnes to skončí
simřuji se stím co jsem udělal

Nahoru

07 - Hands Held High


turn my
mic up louder i got to say something
lightweights step it aside
when we come in
feel it in your chest /
the syllables get pumping
people on the street they panic
and start running
words on loose leaf sheet
complete coming
i jump in my mind
and summon the rhyme i'm dumping
healing the blind
i promise to let the sun in
sick of the dark ways
we march to the drum and
jump when they tell us
that they wanna see jumping
fuck that /
i wanna see some fists pumping
risk something / take back what's yours
say something that you know
they might attack you for
cause i'm sick of
being treated like i have before
like it's stupid
standing for what i'm standing for
like this war's
really just a different brand of war
like it doesn't cater to rich
and abandon poor
like they understand you in the back
of the jet / when you
can't put gas in your tank /
and these fuckers are
laughing their way to the bank /
cashing the check
asking you to have compassion /
have respect
for a leader so nervous
in an obvious way
stuttering and mumbling
for nightly news to replay
and the rest of the world
watching at the end of the day
in their living room laughing like
what did he say

amen

in my living room watching /
i am not laughing / cause
when it gets tense
i know what might happen
the world is cold /
the bold men make action
have to react
or get blown into fractions
ten years old /
it's something to see / another
kid my age drug under a jeep
taken and bound /
and found later under a tree
i wonder if he had thought
the next one could be me
do you see / the soldiers /
they're out today they
brush the dust
from bulletproof vests away
it's ironic /
at times like this you pray
but a bomb blew the mosque up
yesterday
there's bombs on the busses /
bikes / roads
inside your market /
your shops / your clothes / my dad
he's got a lot of fear i know
but enough pride inside
not to let that show
my brother had a book
he would hold with pride
a little red cover
with a broken spine
on the back /
he hand wrote a quote inside:
"when the rich wage war
it’s the poor who die"
and meanwhile /
the leader just talks away
stuttering and mumbling
for nightly news to replay
the rest of the world watching
at the end of the day
both scared and angry like
what did he say

amen

with hands held high into a sky so blue
as the ocean opens up to swallow you

07 - Ruce vztyčené vysoko


dejte můj
mikrofon nahlas musím něco říct
bezvýznamní ustupují
když přicházíme my
cítíš to ve své hrudi /
slabiky z tebe prýští
lidé na ulici panikaří
a rozbíhají se pryč
slova na volných listech papíru
dokončí příchod
vyskočím ve své mysli
povolám rým který jsem složil
abych vyléčil slepotu
slíbil jsem vpustit slunce dovnitř
pobledlý z temných časů
kdy jsme pochodovali za znění bubnu
skákat když řeknou
že chtěj vidět skoky
seru na to /
chci vidět bušit nějaké pěsti
riskni to / vem si zpět co je tvé
řekni něco za co
si myslíš že tě napadnou
protože už mám po krk
nechávat se sebou zacházet jako dřív
jako by bylo hloupé
stát si za tím za čím si stojím
jako by tahle válka
byla jen jiným druhem války
jako by se neobsluhovali jen ti bohatí
a nepomíjeli ti chudí
jako by ti rozuměli vzadu
ve svém tryskáči / když si
nemůžeš dovolit dolít benzín do nádrže /
a tihle zmrdi
se smějou cestou do banky /
při vybírání svého šeku
žádajíc po tobě soucit /
a úctu
k vůdci nervóznímu
i na tak jasné cestě
který koktá a mumlá
ve stále stejných nočních zprávách
a zbytek světa
jej sleduje na konci dne
v obýváku smějíc se ptajíc se
co to říkal

amen

ve svém obýváku to sleduju /
nesměju se / protože
když to bude napjatý
vím co se může stát
svět je chladný /
stateční lidé se snaží jednat
musí reagovat
nebo se nechat rozpadnout na zlomky
deset let starý /
je co vidět / jiné
děcko mého věku zfetované pod džípem
unesené a svázané /
a později nalezené pod stromem
zvažuju jestli někdy myslel na to
že ten další můžu být já
vidíš / vojáci /
jsou dnes venku
oprašují prach
ze svých neprůstřelných vest
je to ironie /
v časech jako je tenhle se modlíš
ale bomba včera vyhodila mešitu
do vzduchu
jsou bomby v autobusech /
kolech / cestách
uvnitř vašich trhů / vašich obchodů /
vašich šatů / můj táta
měl velký strach já vím
ale uvnitř i dost hrdosti
aby to nedal znát
můj bratr měl knihu
kterou chtěl držet s pýchou
malou červenou obálku
se zlomeným hřbetem
vzadu /
dovnitř rukou vepsal citát:
"když bohatí vedou válku
jsou chudí ti co umírají"
a mezitím /
vůdce jen tak žvaní
koktá a mumlá
ve stále stejných nočních zprávách
a zbytek světa jej sleduje
na konci dne
vystrašní i rozčílení a ptají se
co to říkal

amen

s rukama vztyčenýma vysoko k nebi tak modrému
jako je oceán který se otevře který vás pohltil

Nahoru

08 - No More Sorrow


are you lost / in your lies
do you tell yourself i don't realize
your campaign's a disguise
replaced freedom with fear /
you trade money for lives
i'm aware of what you've done

no / no more sorrow
i've paid for your mistakes
your / time is borrowed
your time has come to be replaced

i see pain / i see need
i see liars and thieves
abuse power with greed
i had hope / i believed
but i'm beginning to think
that i've been deceived
you will pay for what you've done

thieves and hypocrites

no / no more sorrow
i've paid for your mistakes
your / time is borrowed
your time has come to be replaced
your time has come to be erased

08 - Už žádné utrpení


si ztracený / ve svých lžích
říkáš si že si to neuvědomuju
tvé kampaně jsou jen maska
nahrazuješ svobodu strachem /
vyměňuješ peníze za životy
jsem si vědom toho co si provedl

ne / už žádné utrpení
zaplatil jsem za tvé chyby
tvůj / čas je jen vypůjčený
tvůj čas bude brzy nahrazen

vidím bolest / vidím nouzi
vidím lháře a zloděje
zneužívající moc ke chamtivosti
měl jsem naději / věřil jsem
ale začínám si myslet
že jsem byl podveden
zaplatíš za to co jsi provedl

zloději a pokrytci

ne / už žádné utrpení
zaplatil jsem za tvé chyby
tvůj / čas je jen vypůjčený
tvůj čas bude brzy nahrazen
tvůj čas bude brzy vymazán

Nahoru

09 - Valentine’s Day


my insides all turned to ash / so slow
and blew away as i collapsed /
so cold
a black wind took them away /
from sight
and held the darkness over day /
that night

and the clouds above move closer
looking so dissatisfied
but the heartless wind
kept blowing, blowing

i used to be my own protection /
but not now
cause my path had lost direction /
somehow
a black wind took you away /
from sight
and held the darkness over day /
that night

and the clouds above move closer
looking so dissatisfied
and the ground below grew colder
as they put you down inside
but the heartless wind
kept blowing, blowing

so now you're gone
and i was wrong
i never knew what it was like
to be alone

on a valentine's day

09 - Den svatého Valentýna


mé vnitřnosti se mění v prach / tak pomalu
a jsou odfoukávány pryč když se hroutím /
tak chladně
černý vítr je vzal pryč /
z dohledu
a držel temnotu přes den /
té noci

a mraky nade mnou se posunují blíž
vypadají tak nespokojeně
ale bezcitný vítr
nepřestává vanout, vanout

býval jsem zvyklý být sám sobě ochranou /
ale ne teď
protože má cesta ztratila směr /
nějak
černý vítr tě vzal pryč /
z dohledu
a držel temnotu přes den /
té noci

a mraky nade mnou se posunují blíž
vypadají tak nespokojeně
a země pode mnou se stává chladnější
když tě dávají dolů dovnitř
ale bezcitný vítr
nepřestává vanout, vanout

tak teď jsi pryč
a já se mýlil
nikdy jsem nevěděl jaké to bylo
být sám

v den svatého Valentýna

Nahoru

10 - In Between


let me apologize to begin with
let me apologize
for what i'm about to say
but trying to be genuine
was harder than it seemed
and somehow i got caught up
in between

let me apologize to begin with
let me apologize
for what i'm about to say
but trying to be someone else
was harder than it seemed
and somehow i got caught up
in between

between my pride and my promise
between my lies
and how the truth gets in the way
the things i want to say to you
get lost before they come
the only thing
that's worse than one is none

let me apologize to begin with
let me apologize for
what i'm about to say
but trying to regain your trust
was harder than it seemed
and somehow i got caught up
in between

and i cannot explain to you
in anything i say or do or plan
fear is not afraid of you
but guilt's a language
you can understand
i cannot explain to you
in anything i say or do
but hope the actions
speak the words they can

for my pride and my promise
for my lies and
how the truth gets in the way
the things i want to say to you
get lost before they come
the only thing that's worse
than one is none

10 - Uprostřed


nech mě abych začal svou omluvu
nech mě omluvit se za to
co se chystám říct
ale snažit se být upřímný
bylo těžší než se zdálo
a tak jsem se nějak zachytil
uprostřed

nech mě abych začal svou omluvu
nech mě omluvit se za to
co se chystám říct
ale snažit se být někým jiným
bylo těžší než se zdálo
a tak jsem se nějak zachytil
uprostřed

mezi mou pýchou a mým slibem
mezi mou lží a způsobem
jak se pravda dostává ven
věci které jsem ti chtěl říct
se ztratili dříve než přišly
horší věc než tohle
není

nech mě abych začal svou omluvu
nech mě omluvit se
za to co se chystám říct
ale snažit se získat zpět tvou důvěru
bylo těžší než se zdálo
a tak jsem se nějak zachytil
uprostřed

a nemůžu ti vysvětlit
nic z toho co řeknu udělám nebo mám v plánu
strach není obava o tebe
vina je jazyk
kterému můžeš rozumět
a nemůžu ti vysvětlit
z toho co řeknu nebo co udělám
ale doufám že činy promluví tak
jak slova nemohou

pro mou pýchu a můj slib
pro mé lži a způsob
jakým se pravda dostává ven
věci které jsem ti chtěl říct
se ztratili dříve než přišly
horší věc než tohle
není

Nahoru

11 - In Pieces


telling me to go
but hands beg me to stay
your lips say that you love
your eyes say that you hate

there's truth in your lies
doubt in your faith
what you build you lay to waste
there's truth in your lies
doubt in your faith
all i've got's what you didn't take

so i / i wont be the one
be the one to leave this
in pieces
and you / you will be alone
alone with all your secrets
your regrets
don't lie

you promise me the sky
then toss me like a stone
you wrap me in your arms
and chill me to the bone

there's truth in your lies
and doubt in your faith
what you build you lay to waste
there's truth in your lies
and doubt in your faith
all i've got's what you didn't take

so i / i wont be the one
be the one to leave this
in pieces
and you / you will be alone
alone with all your secrets
your regrets
don't lie

11 - V kusech


říkáš ať už jdu
ale ruce mě prosí ať zůstanu
tvé rty říkají že miluješ
tvé oči říkají že nenávidíš

ve tvých lžích je pravda
pochybnosti ve tvé víře
to co postavíš přeměníš v pustinu
ve tvých lžích je pravda
pochybnosti ve tvé víře
vše co mám je to co sis nevzala

takže já / nebudu tím
tím kdo to opustí
v kusech
a ty / ty budeš sama
sama se všemi svými tajemstvími
se svým žalem
nelži

slíbila si mi oblohu
pak si mě odhodila jako kámen
ovinula si mě svými pažemi
a zmrazila mě až na kost

ve tvých lžích je pravda
pochybnosti ve tvé víře
to co postavíš přeměníš v pustinu
ve tvých lžích je pravda
pochybnosti ve tvé víře
vše co mám je to co sis nevzala

takže já / nebudu tím
tím kdo to opustí
v kusech
a ty / ty budeš sama
sama se všemi svými tajemstvími
se svým žalem
nelži

Nahoru

12 - Little Things Give You Away


water grey
through the windows
up the stairs
chilling rain
like an ocean
everywhere

don't want to reach for me do you
i mean nothing to you
the little things give you away
and now there will be no mistaking
the levees are breaking

all you've ever wanted
was someone to truly look up to you
and six feet / underwater
i do

hope decays
generations disappear
washed away
as a nation simply stares

all you've ever wanted
was someone to truly look up to you
and six feet / underwater
i do
all you've ever wanted
was someone to truly look up to you
and six feet / underground now
i do

12 - Maličkosti tě odrazují


voda se vkrádá
přes okna
po schodech
chladivý déšť
jako všechen
oceán

nechceš se pro mě natáhnout, že ano
neznamenám pro tebe nic
maličkosti tě odrazují
a teď už o tom nebude pochyb
hráze se hroutí

vše co si kdy chtěl
bylo aby k tobě opravdu někdo vzhlédl
a šest stop / pod vodou
vzhlížím já

naděje slábne
generace mizí
spláchnuté
jako strnulé pohledy národa

vše co si kdy chtěl
bylo aby k tobě opravdu někdo vzhlédl
a šest stop / pod vodou
vzhlížím já
vše co si kdy chtěl
bylo aby k tobě opravdu někdo vzhlédl
a šest stop / pod zemí
vzhlížím já

Nahoru

** - No Roads Left


standing alone with no direction
how did I fall so far behind
why am I searching for perfection
knowing it's something I won't find

in my fear and flaws
i let myself down again
all because

i run
till the silence splits me open
i run
till it puts me underground
till I have no breath
and no roads left but one

when did I lose my sense of purpose
can I regain what's lost inside
why do I feel like I deserve this
why does my pain look like my pride

in my fear and flaws
i let myself down again
all because
i let myself down
in my fear and flaws

i run
til the silence splits me open
i run
till it puts me underground
till I have no breath
and no roads left but one

no roads left but one

in my fear and flaws
i let myself down again
all because

i run
and the silence splits me open
i run
and it puts me underground
but there's no regret
and no roads left to run

** - Nezbyla jiná cesta


stojím sám bez cíle
jak jsem se mohl propadnout tak dozadu
proč hledám dokonalost
když vím že je to něco co nikdy nenajdu

v mém strachu a v mých chybách
srážím sám sebe dolů
vše kvuli tomu že

utíkám
až mě mlčení roztrhá
utíkám
až mě to srazí pod zem
až už nebudu mít dech
a nezbyde jiná cesta než tahle

kdy jsem ztratil smysl pro účel
mohu získat zpět to co je ztraceno uvnitř
proč se cítím tak že si to zasloužím
proč má bolest vypadá jako má pýcha

v mém strachu a v mých chybách
srážím sám sebe dolů
vše kvuli tomu že
srážím sám sebe dolů
v mém strachu a v mých chybách

utíkám
až mě mlčení roztrhá
utíkám
až mě to srazí pod zem
až už nebudu mít dech
a nezbyde jiná cesta než tahle

nezbyde jiná cesta než tahle

v mém strachu a v mých chybách
srážím sám sebe dolů
vše kvuli tomu že

utíkám
a mlčení mě trhá
utíkám
a sráží mě pod zem
ale není v tom žádná lítost
a nezbyla žádná cesta k útěku

Nahoru

"Nyní jsem se stal Smrtí, ničitelem světů."

- Robert J. Oppenheimer

Přihlašovací jméno
Heslo
Pamatovat si mě

? | Registrovat
Share |
© T3 desIgn
Optimalizováno pro Mozilla Firefox & Opera
...
Nová kůže
Stará kůže

Linkin Park na internetu

numbTV
F4c3B00k!
Google+
Twitter